Convocator Adunarea Generală 23 nov. 2018

Inapoi la stiri

Convocator Adunarea Generală 23 nov. 2018


In conformitate cu prevederile art. 21, alin. 1, lit. f) din O.G. nr. 26/2000 și art. 12 din Statutul Asociației Muncipale de Atletism București, se convoacă membrii Asociației în vederea întrunirii Adunării Generale a Asociației, la data de 23 noiembrie 2018 ora de începere a şedinţei 16:00, la Sala de Atletism a Complexului Sportiv Naţional Lia Manoliu.

Descarcă convocator.

Descarcă model delegație.

Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi - MODIFICAREA STATUTULUI, prin:

1. Modificarea art. 29. Prezentul statut se modifică prin act adițional urmare a hotărârii membrilor asociației

2. Adăugarea punctului e) la art. 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea membrilor biroului de conducere.

3. Desemnarea în calitate de persoană împuternicită să desfășoare procedura pentru modificare a statutului în fața instanței de judecata a dl. Coman Paul-Tiberius;

Pe ordinea de zi se mai prezintă:

4.Prezentarea raportului de activitate AMAB pe 2018;

5.Prezentare execuţia bugetară, bilanţul contabil, proiectul de venituri şi cheltuieli;