Elemente de identitate AMAB

Urmează a se stabili în următoarea adunare generală un nou logo, urmat de crearea unui manual de identitate vizuală.