Inapoi la Competiţii

Campionatul Municipal de Iarnă Copii C1 (2007) C2(2008) + Open C3,C4

Data: 25-26 ianuarie 2020

Locația: Sala de Atletism Ioan Soter


Perioada de înscrieri s-a terminat


Notificare de ultimă oră 2:

Conform directivelor FRA, se va păstra regulamentul din 2019 privind caracteristicile gardurilor până se va discuta în ședința Consiliului de vineri 31 ianuarie 2020. Restul modificărilor deja hotărâte de FRA se vor păstra (de exemplu, schimbarea categoriilor de vârstă). 


Categorii Campionat Municipal (cluburi afiliate)

 • Copii 1 - sportivii născuți în 2007
 • Copii 2 - sportivii născuți în 2008

Notă: Campionatul Municipal C3,C4 se va organiza pe 2 februarie 2020 și va conține probe combinate.

Categorii Cupa Open C3,C4 - concurs pentru toate cluburile

 • Copii 3 - sportivii născuți în 2009
 • Copii 4 - sportivii născuți în 2010 

Categorii Campionat Municipal (cluburi afiliate) din 01 Februarie

 • Copii 3 - sportivii născuți în 2009
 • Copii 4 - sportivii născuți în 2010
 • Copii 5 (spiriduși) - sportivii născuți în 2011-2012
 • Copii 6 (spriridusi) - 2013  și mai mici

PROBELE  Copii 1, 2 – Masculin și feminin: 60 m, 200 m, 800 m, 1500m, 4 x 1 tur, 60 m garduri, înălțime, prăjină, lungime (se măsoarăde la locul bătăii, dar să nu depăşească pragul de 0.50m hașurat cu cretă), greutate, triatlon (60 m, lungime, 800 m)

PROBELE  Copii 3,4 (OPEN) – Masculin și feminin: 50m, 200m, Lungime, Greutate

PROBELE  Copii 3,4,5 (Municipale) 

– Copii 3 și 4 – Feminin și Masculin:Biatlon 1: 50m, înălțime;Biatlon 2: 50mg, lungime;Biatlon 3: 50m, greutate;Ștafetă circular: 4 x 50m mixt (2 F + 2 M)

SPIRIDUSI (C5) 2 probe la alegere dintre: alergare 30m, săritura în lungime de pe loc, aruncarea mingii medicinale (de 1 kg) prin azvârlire cu ambele mâini, ștafetă/naveta mixtă ( 2 fete , 2 baieti) 4 x30 m, alte probe la alegerea organizatorilor (momentan nu sunt propuneri).

Extras din regulamentul FRA

 • Atleții înscriși în concurs pot participa numai la două probe (ştafeta esteconsiderată una din probe). 
 • Sportivii categoria Copii 2 nu au drept de participare la categorie de vârstă superioară
 • Copiii 1,2 nu pot participa în același concurs decat la o singură probă mai lungă de 400m (de ex: 800 sau 1500m  

Extras din regulamentul de competiții AMAB

 • Taxa de participare este 25 lei la copii și juniori și 40 lei la seniori, tineret și masters (veterani).
 • Înscrierile se vor putea realiza cu 5 zile înainte de desfășurarea competiției (luni la ora 23:59).
 • Modificările se vor realiza în maxim 2-3 zile de la închiderea înscrierilor (fără a fi obligatoriu momentan). Apelăm la bunăvoința dumneavoastră să încercați pe cât posibil să ne transmiteți din timp modificările dacă apar, nu la validări.
 • Înscrierile la validări vor suporta o suprataxă de 5 lei.
 • În ziua competiției nu se mai acceptă înscrieri noi. Cu toate acestea, eventualele probleme apărute privind înscrierile eronate vor fi soluționate prin adăugarea participanților în listele de start (ex. sportivi validați care nu apar în liste, sportivi înscriși, neeliminați la validări și care nu apar în liste). Corectarea înscrierilor eronate este valabilă în ziua competiției numai dacă aceasta se datorează comitetului de organizare. Pentru fiecare sportiv lipsă care ar fi trebuit să apară pe listele de start, AMAB garantează returnarea unei părți din taxa de participare (10 lei la copii si juniori, 20 lei la seniori, tineret, masters). Regula se aplica numai pentru sportivii care nu apar in ziua curenta a competitiei si isi produce efectul numai in momentul in care antrenorul vine cu dovada la secretariatul de concurs cu cel putin 2 ore inainte de desfasurarea probei. Taxele se vor returna în cuantumurile menționate numai dacă antrenorul sportivului depune o notificare scrisă la secretariatul AMAB în timp util. Notificările întârziate nu se vor lua în considerare întrucât vor afecta buna desfășurare a competiției. De asemenea, membri secretariatului AMAB își rezervă dreptul să refuze un antrenor/delegat dacă acesta dă dovadă de o conduită nepotrivită și nesportivă (ex. adresarea de injurii, adresarea de apelative agresive, sau care instigă la violență). In locul antrenorului sportivului, va putea depune o notificare si un delegat din partea acestuia, dar cu prezentarea delegatiei in format scris/email.
 • În clasamentul campionatelor municipale pot fi incluse numai cluburile sportive afiliate, cu documentele depuse în arhiva AMAB și cu cotizația anuală (200 lei) plătită.

Extras din regulamentul FRA privind probele C3 și C4

 • Startul pentru categoria C3 în probele de 50m/50mg, se va da din picioare, folosindu-se regula primului start falspentru toți concurenții(la al doilea start fals, concurentul va fi eliminat); Cronometrajul va fi manual,1/100(sutimi). 
 • Startul pentru categoria C4 va fi din picioare, iar fiecare concurent(ă) va fi avertizat(ă) pentru primul start fals alsău. 
 • În proba de săritură în înălțime, la ambele categorii de vârstă C3 și C4 bătaia se face pe un picior. Înălțimeainițială se va decide la ședința tehnică. Fiecare concurent are dreptul la 3 încercări. Cea mai bună săritură va fipunctată conform tabelei de punctaj. 
 • Săritura în lungime pentru categoriile C3 și C4, locul de bătaie se va marca cu o linie de bătaie de 1,25m paralelăcu marginea gropii cu nisip și la o distanță de 1m față de marginea apropiată a acesteia de zona de elan. Bătaia seva face pe un picior iar măsurarea săriturii se va face de la locul de bătaie executată înaintea liniei de bătaie.Fiecare concurent are dreptul la 3 încercări. Cea mai bună săritură va fi punctată conform tabelei de punctaj. 
 • Aruncarea greutății se va face dintr-un pătrat cu latura de 2m, cu un prag de 2cm grosime, confecționat dinlemn și poziționat pe latura pătratului dinspre zona de recepție a materialului. Zona de recepție amaterialului(greutăților), va fi marcată cu 2 benzi albe paralele de 5 cm lățime, având o deschidere de 6m,respectiv 3m dreapta și 3m stânga, față de axul pătratului cu latura de 2m marcat pentru zona de elan.Pentru C3( F + M), greutatea pentru aruncare este o sferă metalică de 2 kg;Pentru C4( F + M), greutatea pentru aruncare este o sferă metalică de 1 kg;Fiecare concurent are dreptul la 3 încercări. Cea mai bună aruncare va fi punctată conform tabelei de punctaj. 
 • Ștafetă/navetă 4 X 50m, este mixtă( 2 M + 2 F); Pentru fiecare echipă din ștafetă se vor aloca câte 2 culoaredelimitate între ele cu jaloane sau alte mijloace de delimitare.La ambele capete ale culoarelor de alergare vor fi marcate vizibil, spațiile de schimb al ștafetei asigurând o zonăde cca. 3m, înaintea liniei de start și 3m dincolo de de linia de sosire a culoarului de alergare de 50m, acesta fiindspațiu în care se face predarea primirea bățului de ștafetă.Sportivul care primește bățul de ștafetă așteaptă înapoia spațiului de schimb, la 3m înapoia liniei care delimiteazăculoarul de alergare de 50m, pe cele 2 culoare alocate.Sportivul care predă bățul de ștafetă îl va înmâna următorului schimb doar în interiorul spațiului de schimb marcatla cele 2 capete ale culoarului de alergare de 50m.Orice ștafetă va fi descalificată dacă:- predă - primește bățul de ștafetă in afara spațiului de schimb;- scapă bățul de ștafetă în timpul alergării pe culoarul de alergare și nu-l recuperează. 
 • Pentru probele de garduri se folosesc gardurile speciale pentru copii, reglabile de la înălțimea de 0,50m curespectarea cerințelor